521/2014

Utfärdad i Helsingfors den 3 juli 2014

Statsrådets förordning om ikraftträdande av 7 kap. 20 § 2 mom. i lagen om bostadsaktiebolag

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 1 mom. i lagen om införande av lagen om bostadsaktiebolag (1600/2009):

1 §

Bestämmelsen om val av en sammanslutning till disponent i 7 kap. 20 § 2 mom. i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) träder i kraft den 1 augusti 2014.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

  Helsingfors den 3 juli 2014

Förvarsminister
Carl Haglund

Lagstiftningsdirektör
Antti T. Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.