512/2014

Utfärdad i Helsingfors den 25 juni 2014

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om utrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om utrikesministeriet (1171/2005) 2 §, sådan den lyder i förordning 618/2012, som följer:

2 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en politisk avdelning, en avdelning för externa ekonomiska relationer, en utvecklingspolitisk avdelning, en Europaavdelning, en östavdelning, en avdelning för Amerika och Asien, en avdelning för Afrika och Mellanöstern samt en kommunikationsavdelning. Utanför uppdelningen på avdelningar finns det vid ministeriet dessutom en rättstjänst, allmänhetstjänster, protokolltjänster, administrativa tjänster, en ekonomienhet, en enhet för intern revision, en enhet för planering och forskning samt en enhet för utvärdering av utvecklingssamarbetet. I ministeriets arbetsordning kan det även bestämmas om andra enheter utanför avdelningarna.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

  Helsingfors den 25 juni 2014

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.