493/2014

Given i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om temporär ändring av 8 § i lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 8 § i lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008) ett nytt 3 mom. som följer:

8 §
Borgensavgift

Ingen borgensavgift tas ut om låntagaren för samma objekt beviljas startbidrag ur statens bostadsfond för byggande av hyresbostäder.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 och gäller till och med den 31 december 2015.

RP 78/2014
MiUB 4/2014
RSv 65/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.