478/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 juni 2014

Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Indien om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Indien om social trygghet:

1 §

Den i New Delhi den 12 juni 2012 mellan Republiken Finland och Republiken Indien ingångna överenskommelsen om social trygghet träder i kraft den 1 augusti 2014 så som därom har överenskommits.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 1 oktober 2013 och av republikens president den 25 oktober 2013. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 7 maj 2014.

2 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Indien om social trygghet (729/2013) träder i kraft den 1 augusti 2014. Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 67/2014)

  Helsingfors den 18 juni 2014

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Marja-Terttu Mäkiranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.