468/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 juni 2014

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 1 § i lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 1 § i lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag (300/2013):

1 §

Lagen om ändring av 1 § i lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag (300/2013) träder i kraft den 1 augusti 2014.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

  Helsingfors den 18 juni 2014

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Outi Kemppainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.