459/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 juni 2014

Finansministeriets förordning om upphävande av 1 § i finansministeriets förordning om behöriga magistrater och behörigt regionförvaltningsverk i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs:  

1 §

Genom denna förordning upphävs 1 § i finansministeriets förordning om behöriga magistrater och behörigt regionförvaltningsverk i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket (1351/2011).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

  Helsingfors den 11 juni 2014

Trafik- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Assi Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.