450/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 juni 2014

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 4 mom. i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997), sådant det lyder i lag 53/2011:

1 §
Tillämpningsområde

När en studerande utnyttjar annan transport än kollektivtrafik för skolresan, ska det stöd för skolresor som enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) utbetalas till honom eller henne beräknas enligt de kalkylerade kostnader som anges i bilagan.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

Genom denna förordning upphävs den av undervisnings- och kulturministeriet utfärdade förordningen om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor (409/2013) jämte bilaga.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 11 juni 2014

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Regeringssekreterare
Toni Tuomainen

Bilaga

Skolresans längd högst (km) / Kalkylerad kostnad för skolresan i en riktning (euro)

6 2,23
9 2,44
12 2,76
16 3,05
20 3,57
25 4,13
30 4,80
35 5,42
40 5,98
45 6,53
50 7,05
60 8,26
70 9,40
80 10,47
90 11,47
100 12,40

För varje hel färdsträcka om tio kilometer med vilken skolresan i en riktning överskrider 100 kilometer är den kalkylerade kostnaden för skolresan 0,93 euro.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.