448/2014

Utfärdat i Helsingfors den 12 juni 2014

Statsrådets beslut om sammanslagning av Lundo och Tarvasjoki kommuner

Statsrådet har med stöd av 21 § 1 mom. och 18 § 3 mom. i kommunstrukturlagen (1698/2009) och 5 § i språklagen (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Tarvasjoki kommun upplöses och går samman med Lundo kommun.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning

Den nya Lundo kommun hör i fråga om den statliga regional- och lokalförvaltningen samt i fråga om den regionindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet till samma domkretsar och förvaltningsområden som nuvarande Lundo kommun.

Verkningar på språklig indelning

Den nya Lundo kommun är en finskspråkig kommun.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2015.

Verkställande

Med stöd av 53 § 5 mom. i kommunstrukturlagen verkställs beslutet innan det har vunnit laga kraft.

Tillkännagivande av beslutet

Beslut om ändring i kommunindelningen ska publiceras i Finlands författningssamling och sändas för kungörelse i den kommun som berörs av ändringen på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

Besvärsanvisning

Enligt 53 § 2 mom. i kommunstrukturlagen får ändring i beslutet genom besvär sökas av en kommun som berörs av ändringen eller en medlem i kommunen.

Ändring i ett beslut söks genom besvärsskrift som riktas och lämnas till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften ska lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Fabiansgatan 15, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i Finlands författningssamling.

I besvärsskriften ska nämnas ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktuppgifter samt vilket beslut besväret gäller, vilka ändringar som söks till beslutet och grunderna för ändringarna.  

  Helsingfors den 12 juni 2014

Trafik- och kommunminister
Henna Virkkunen

Överinspektör
Suvi Savolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.