446/2014

Utfärdat i Helsingfors den 12 juni 2014

Statsrådets beslut om sammanslagning av Kurikka stad och Jalasjärvi kommun samt om förkastande av en framställning om sammanslagning av Seinäjoki stad och Jalasjärvi kommun

Statsrådet har med stöd av 21 § 1 mom. i kommunstrukturlagen (1698/2009) och 5 § i språklagen (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Jalasjärvi kommun upplöses och går samman med Kurikka stad.

Statsrådet förkastar kommunindelningsutredarnas framställning utgående från en särskild kommunindelningsutredning om sammanslagning av Seinäjoki stad och Jalasjärvi kommun.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning

Den nya Kurikka stad hör i fråga om den statliga regional- och lokalförvaltningen samt i fråga om den regionindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet till samma domkretsar och förvaltningsområden som nuvarande Kurikka stad.

Verkningar på språklig indelning

Den nya Kurikka stad är en finskspråkig kommun.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016.

Tillkännagivande av beslutet

Beslut om ändring i kommunindelningen ska publiceras i Finlands författningssamling och sändas för kungörelse i den kommun som berörs av ändringen på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

Ändringssökande

Enligt 55 § 1 mom. i kommunstrukturlagen får ändring inte sökas i ett beslut om sammanslagning av kommuner som statsrådet fattat på kommunernas gemensamma framställning.

Till den del som beslutet gäller förkastande av framställningen om sammanslagning av Seinäjoki stad och Jalasjärvi kommun, får ändring i detta beslut sökas med stöd av 53 § 1 mom. i kommunstrukturlagen

Besvärsanvisning

Ändring i beslut av statsrådet som avser förkastande av en framställning om sammanslagning av kommuner får genom besvär sökas av en kommun som berörs av ändringen, en medlem i kommunen eller den sammanslagningsstyrelse som avses i 10 § i kommunstrukturlagen.

Ändring i ett beslut söks genom en besvärsskrift som riktas och lämnas till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften ska lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Fabiansgatan 15, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet som avser förkastande av en framställning om ändring har meddelats dem som gjort framställningen.

I besvärsskriften ska nämnas ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktuppgifter samt vilket beslut besväret gäller, vilka ändringar som söks till beslutet och grunderna för ändringarna.

  Helsingfors den 12 juni 2014

Trafik- och kommunminister
Henna Virkkunen

Konsultativ tjänsteman
Anu Hernesmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.