402/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 maj 2014

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om dagsbotens belopp

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om dagsbotens belopp (609/1999) 1 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 809/2007, som följer:

1 §
Genomsnittlig månadsinkomst

Från inkomsten avdras följande skatter och avgifter:

1) inkomstskatt till staten på förvärvs- och kapitalinkomst,

2) kommunalskatt,

3) kyrkoskatt,

4) rundradioskatt,

5) den försäkrades sjukförsäkringspremie,

6) arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift,

7) löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie,

8) räntor på kvarskatt,

9) skatteförhöjning,

10) förseningsränta på förskott.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

  Helsingfors den 28 maj 2014

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsdirektör
Lena Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.