388/2014

Utfärdad i Helsingfors den 16 maj 2014

Lag om upphävande av vissa bestämmelser i läkemedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i läkemedelslagen (395/1987) 21 h §, sådan den lyder i lag 311/2009, 95 a och 95 b §, sådana de lyder i lag 700/2002 och 95 c §, sådan den lyder i lag 1546/2009. De förordningar av jord- och skogsbruksministeriet som utfärdats med stöd av de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande förblir i kraft.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 2014.

RP 98/2013
JsUB 3/2014
RSv 16/2014

  Helsingfors den 16 maj 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.