364/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2014

Statsrådets förordning om sättande i kraft av värdlandsöverenskommelsen med Nordiska utvecklingsfonden och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i värdlandsöverenskommelsen med Nordiska utvecklingsfonden (308/2014):

1 §

Den i Helsingfors den 15 oktober 2013 ingångna värdlandsöverenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Nordiska utvecklingsfonden träder i kraft den 11 maj 2014 så som därom har avtalats.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 18 mars 2014 och av republikens president den 11 april 2014. Godkännandet har meddelats  till Nordiska utvecklingsfonden den 11 april 2014.  

2 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i värdlandsöverenskommelsen med Nordiska utvecklingsfonden (308/2014) träder i kraft den 11 maj 2014.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 11 maj 2014.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 43/2014)

  Helsingfors den 8 maj 2014

Statsminister
Jyrki Katainen

Lagstiftningsråd
Kaija Suvanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.