348/2014

Utfärdad i Helsingfors den 25 april 2014

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond (475/2012) 3 och 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:


Vid indrivning av televisionsavgifter som inte är betalda när denna lag träder i kraft ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas till och med den 31 december 2014. Indrivningen upphör och fordringarna avförs från kontona i statens televisions- och radiofonds affärsbokföring den 1 januari 2015.


De televisionsavgifter som inte har betalats tillbaka när denna lag träder i kraft och som inte före utgången av 2014 har kunnat betalas tillbaka ska intäktsföras i statens televisions- och radiofond den 1 januari 2015.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 2/2014
KoUB 2/2014
RSv 12/2014

  Helsingfors den 25 april 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.