327/2014

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2014

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 3 §, sådan den lyder i förordning 1293/2011, som följer:

3 §
Organisation

Vid ministeriet finns en utbildningspolitisk avdelning, en högskole- och forskningspolitisk avdelning, en kultur- och konstpolitisk avdelning samt en ungdoms- och idrottspolitisk avdelning. Avdelningarna kan indelas i ansvarsområden och enheter.

Verksamhetsenheter utanför ministeriets avdelningar är förvaltningsenheten, ekonomienheten, dataadministrationsenheten, internationella sekretariatet och kommunikationsenheten. Enheterna kan indelas i resultatområden. Dessutom kan det vid ministeriet finnas andra verksamhetsenheter utanför avdelningarna.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

Helsingfors den 10 april 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Överdirektör
Riitta Kaivosoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.