313/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2014

Justitieministeriets beslut om formulären för blanketter för kandidatuppställning vid allmänna val

Justitieministeriet har med stöd av 193 § vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) beslutat:

1 §
Riksdagsval

Blanketter enligt detta beslut kan användas för kandidatuppställning vid riksdagsval. Formulär har fastställts för följande blanketter:

1) anmälan om valombud för ett parti och ersättaren för ombudet,

2) kandidatansökan för ett parti,

3) förslag till kandidatlista för ett parti,

4) samtycke och försäkran av en partikandidat,

5) anmälan om valförbund mellan partier,

6) fullmakt utfärdad av valombudet för ett parti,

7) stiftelseurkund för valmansförening jämte tilläggsblad,

8) kandidatansökan för en valmansförening,

9) förslag till kandidatlista för en valmansförening,

10) samtycke och försäkran av en kandidat för en valmansförening,

11) anmälan om gemensam lista jämte tilläggsblad samt

12) fullmakt utfärdad av valombudet för en gemensam lista eller en valmansförening.

De fastställda formulären har bifogats detta beslut.

2 §
Presidentval

Blanketter enligt detta beslut kan användas för kandidatuppställning vid presidentval. Formulär har fastställts för följande blanketter:

1) anmälan om valombud för ett parti och ersättaren för ombudet,

2) kandidatansökan för ett parti,

3) samtycke av en partikandidat,

4) fullmakt utfärdad av valombudet,

5) stiftelseurkund för en valmansförening, 

6) kandidatansökan för en valmansförening,

7) samtycke av en kandidat för en valmansförening,

8) anmälan om valombud för en valmansförening och ersättaren för ombudet samt

9) anhängarkort.

De fastställda formulären har bifogats detta beslut.

3 §
Kommunalval

Blanketter enligt detta beslut kan användas för kandidatuppställning vid kommunalval. Formulär har fastställts för följande blanketter:

1) anmälan om den förening som företräder medlemmarna i ett parti i kommunen,

2) anmälan om valombud för ett parti och ersättaren för ombudet samt fullmakt för partiets valombud,

3) kandidatansökan för ett parti,

4) förslag till kandidatlista för ett parti,

5) samtycke och försäkran av en partikandidat,

6) anmälan om valförbund mellan partier,

7) stiftelseurkund för valmansförening jämte tilläggsblad,

8) kandidatansökan för en valmansförening,

9) förslag till valmansföreningens kandidatlista,

10) samtycke och försäkran av en kandidat för en valmansförening,

11) anmälan om gemensam lista jämte tilläggsblad,

12) anmälan om ersättare för kandidater samt

13) fullmakt utfärdad av valombudet.

De fastställda formulären har bifogats detta beslut.

4 §
Europaparlamentsval

Blanketter enligt detta beslut kan användas för kandidatuppställning vid Europaparlamentsval. Formulär har fastställts för följande blanketter:

1) anmälan om valombud för ett parti och ersättaren för ombudet,

2) kandidatansökan för ett parti,

3) förslag till kandidatlista för ett parti,

4) samtycke och försäkran av en partikandidat,

5) anmälan om valförbund mellan partier,

6) stiftelseurkund för valmansförening jämte tilläggsblad,

7) kandidatansökan för en valmansförening,

8) förslag till kandidatlista för en valmansförening,

9) samtycke och försäkran av en kandidat för en valmansförening,

10) anmälan om gemensam lista jämte tilläggsblad,

11) fullmakt utfärdad av valombudet,

12) försäkran och anmälan av en kandidat som är medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen.

De fastställda formulären har bifogats detta beslut.

5 §
Ikraftträdand

Detta beslut träder i kraft den 15 april 2014. Genom detta beslut upphävs justitieministeriets beslut 750/1998, 751/1998, 752/1998 och 753/1998.

  Helsingfors den 11 april 2014

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Överinspektör
Heini Huotarinen

JMb om formulären för blanketter för kandidatuppställning vid allmänna val

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.