310/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2014

Lag om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden (562/1976) lagens rubrik och 1 § 2 mom., sådana de lyder i lag 867/1994, som följer:

Lag

om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget

1 §

Vad som i denna lag föreskrivs om Nordiska Investeringsbanken och fast anställda vid den ska på motsvarande sätt tillämpas på

Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget och fast anställda vid dessa.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 203/2013
UtUB 2/2014
RSv 17/2014

  Helsingfors den 11 april 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.