309/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2014 

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i värdlandsöverenskommelsen med Nordiska miljöfinansieringsbolaget

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Helsingfors den 15 oktober 2013 mellan Republiken Finlands regering och Nordiska miljöfinansieringsbolaget ingångna värdlandsöverenskommelsen gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i överenskommelsen och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

Genom denna lag upphävs förordningen om ikraftträdande av värdlandsöverenskommelsen mellan Finlands regering och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (993/1999).

RP 203/2013
UtUB 2/2014
RSv 17/2014

  Helsingfors den 11 april 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.