269/2014

Utfärdad i Helsingfors den 27 mars 2014

Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Förenande Arabemiraten om luftfart och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Förenande Arabemiraten om luftfart (26/2014):

1 §

Det i Dubai den 22 juli 2013 mellan republiken Finlands regering och Förenade Arabemiratens regering ingångna avtalet om luftfart träder i kraft den 1 april 2014 så som därom har överenskommits.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 3 december 2013 och av republikens president den 17 januari 2014. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 17 februari 2014.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Förenade Arabemiraten om luftfart (26/2014) träder i kraft den 1 april 2014.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 29/2014)

  Helsingfors den 27 mars 2014

Utvecklingsminister
Pekka Haavisto

Regeringsråd
Sanna Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.