267/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2014

Lag om ändring av 7 § i lagen om penninginsamlingar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om penninginsamlingar (255/2006) 7 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 891/2013, som följer:

7 §
Tillståndshavare

Tillstånd till penninginsamling kan ges

1) en i Finland registrerad sammanslutning eller stiftelse med uteslutande allmännyttigt syfte,Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.

RP 5/2014
FvUB 4/2014
RSv 14/2014

  Helsingfors den 28 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.