245/2014

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om de allmänna villkoren för lån som ges av statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om de allmänna villkoren för lån som ges av statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar (83/2010) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Ränta

På lån som ur statens kärnavfallshanteringsfond har givits en avfallshanteringsskyldig, dennes aktieägare eller staten uttas, oberoende av lånetiden, en ränta som motsvarar Euriborräntan för tolv månader förhöjd med 0,5 procentenheter. Räntan justeras årligen.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

Helsingfors den 20 mars 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman
Jaana Avolahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.