244/2014

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1397/2010) 3 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 849/2012, som följer:

3 §
Medeltalet för marknadspriset på el och marknadspriset på utsläppsrätten

Medeltalet för marknadspriset på utsläppsrätten bestäms som ett aritmetiskt medeltal för auktionspriset vid de auktioner av utsläppsrätter som genomförts på den gemensamma auktionsplattformen för Europeiska unionens medlemsstater. Medeltalet för marknadspriset på utsläppsrätten beräknas som ett aritmetiskt medeltal för auktionspriserna under de tre månader som motsvarar var och en av inmatningsprisperioderna.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

  Helsingfors den 20 mars 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.