221/2014

Utfärdad i Helsingfors den 5 mars 2014 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiften för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

För sådana beslut av Nationalgalleriet som gäller utförseltillstånd enligt lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål (115/1999) tar Nationalgalleriet ut en fast avgift på 97 euro. Avgiften tas ut både för bifallsbeslut och för avslagsbeslut.

Bestämmelser om Nationalgalleriets rätt att i vissa fall låta bli att ta ut avgift finns i 8 § 4 mom. i den lag som nämns i 1 mom.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2014 och gäller till och med den 31 december 2015.

Helsingfors den 5 mars 2014

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringssekreterare
Toni Tuomainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.