215/2014

Utfärdad i Helsingfors den 13 mars 2014

Miljöministeriets förordning om inrättande av naturskyddsområden i landskapet Egentliga Finland

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 17 § och 17 a § i naturvårdslagen (1096/1996), sådana de lyder i lag 58/2011:

1 §
Syftet med inrättandet av naturskyddsområdena

För att bevara landskapet Egentliga Finlands representativa lundar och ädellövskogar, gamla skogar, myrar, fågelrika vatten samt skärgårds- och bergsnaturens organismer i naturtillstånd och för att trygga eller återställa den ostörda utvecklingen av deras ekosystem samt för friluftsliv, undervisning och forskning inrättas såsom övriga naturskyddsområden enligt 17 § i naturvårdslagen (1096/1996) de områden som anges i 2 §.

2 §
Läge och gränser

Såsom naturskyddsområden inrättas följande områden som ägs av staten och vilkas gränser har märkts ut med en röd linje på de kartor som är bilagor till denna förordning:

1) naturskyddsområdet i S:t Karins skogar, vars areal är cirka 20,5 hektar (bilaga 1), i S:t Karins stad,

2) Kuusistonlahti naturskyddsområde, vars areal är cirka 10,9 hektar (bilaga 2), i S:t Karins stad,

3) Biskopsöns naturskyddsområde, vars areal är cirka 90,7 hektar (bilaga 3), i Kimitoöns kommun,

4) Sjölax naturskyddsområde, vars areal är cirka 41,7 hektar (bilaga 4), i Kimitoöns kommun,

5) Svinbergets naturskyddsområde, vars areal är cirka 22,5 hektar (bilaga 5), i Kimitoöns kommun,

6) Hulaholms och Kluuvi naturskyddsområde, vars areal är cirka 53,4 hektar (bilaga 6), i Gustavs kommun,

7) naturskyddsområdet i bergområdena i Gustavs, vars areal är cirka 21,7 hektar (bilaga 7), i Gustavs kommun,

8) Langstets naturskyddsområde, vars areal är cirka 54,8 hektar (bilaga 8), i Gustavs kommun,

9) Koppelo naturskyddsområde, vars areal är cirka 10,3 hektar (bilaga 9), i Laitila stad,

10) Untamala naturskyddsområde, vars areal är cirka 9,8 hektar (bilaga 10), i Laitila stad,

11) Kotasuo naturskyddsområde, vars areal är cirka 14,3 hektar (bilaga 11), i Loimaa stad,

12) Saarikonmäki naturskyddsområde, vars areal är cirka 14,9 hektar (bilaga 12), i Loimaa stad,

13) Karevansuo naturskyddsområde, vars areal är cirka 91,5 hektar (bilaga 13), i Masku och Rusko kommuner,

14) Kallavuori naturskyddsområde, vars areal är cirka 10,6 hektar (bilaga 14), i Mynämäki kommun,

15) Korvensuu naturskyddsområde, vars areal är cirka 32,6 hektar (bilaga 15), i Mynämäki kommun,

16) Ristimäki naturskyddsområde, vars areal är cirka 4,4 hektar (bilaga 16), i Mynämäki kommun,

17) Kattilanvuori naturskyddsområde, vars areal är cirka 2,7 hektar (bilaga 17), i Nådendals stad,

18) Askala naturskyddsområde, vars areal är cirka 1,2 hektar (bilaga 18), i Pemar stad,

19) Varkaankellarinmäki naturskyddsområde, vars areal är cirka 3,3 hektar (bilaga 19), i Pemar stad,

20) Ekholmens naturskyddsområde, vars areal är cirka 4,8 hektar (bilaga 20), i Pargas stad,

21) naturskyddsområdet i Houtskärs Berghamn, vars areal är cirka 42,2 hektar (bilaga 21), i Pargas stad,

22) naturskyddsområdet i Houtskärs hedholmar, vars areal är cirka 14,6 hektar (bilaga 22), i Pargas stad,

23) naturskyddsområdet vid Houtskärs norra öar, vars areal är cirka 7,5 hektar (bilaga 23), i Pargas stad,

24) naturskyddsområdet vid Iniö öar, vars areal är cirka 61,5 hektar (bilaga 24), i Pargas stad,

25) naturskyddsområdet vid Keistiö flador, vars areal är cirka 7,6 hektar (bilaga 25), i Pargas stad,

26) Mattholmsfladans naturskyddsområde, vars areal är cirka 4,3 hektar (bilaga 26), i Pargas stad,

27) naturskyddsområdet i Nagu Sandön, vars areal är cirka 2,5 hektar (bilaga 27), i Pargas stad,

28) Granviks naturskyddsområde, vars areal är cirka 12,3 hektar (bilaga 28), i Pargas stad,

29) Sandviks naturskyddsområde, vars areal är cirka 31,5 hektar (bilaga 29), i Pargas stad,

30) Svartholmens naturskyddsområde, vars areal är cirka 7,0 hektar (bilaga 30), i Pargas stad,

31) Sydänperä naturskyddsområde, vars areal är cirka 0,4 hektar (bilaga 31), i Pargas stad,

32) naturskyddsområdet i Sänkorna, vars areal är cirka 3,0 hektar (bilaga 32), i Pargas stad,

33) naturskyddsområdet i Åvensors lundar, vars areal är cirka 29,9 hektar (bilaga 33), i Pargas stad,

34) Aromäki naturskyddsområde, vars areal är cirka 2,3 hektar (bilaga 34), i Pyhäranta kommun,

35) Hakomäki naturskyddsområde, vars areal är cirka 3,0 hektar (bilaga 35), i Pöytyä kommun,

36) Järvenoja naturskyddsområde, vars areal är cirka 6,3 hektar (bilaga 36), i Pöytyä kommun,

37) Kittaanrahka naturskyddsområde, vars areal är cirka 29,5 hektar (bilaga 37), i Pöytyä kommun,

38) Lumikallio naturskyddsområde, vars areal är cirka 21,3 hektar (bilaga 38), i Pöytyä kommun,

39) Alhonmäki naturskyddsområde, vars areal är cirka 6,6 hektar (bilaga 39), i Salo stad,

40) Iso-Pirttiniemi naturskyddsområde, vars areal är cirka 12,9 hektar (bilaga 40), i Salo stad,

41) Laukkakallio naturskyddsområde, vars areal är cirka 38,2 hektar (bilaga 41), i Salo stad,

42) Lemulanrinne naturskyddsområde, vars areal är cirka 36,3 hektar (bilaga 42), i Salo stad,

43) Omenojärvi naturskyddsområde, vars areal är cirka 20,0 hektar (bilaga 43), i Salo stad,

44) Pohjankartano naturskyddsområde, vars areal är cirka 47,6 hektar (bilaga 44), i Salo stad,

45) Roomunmäki naturskyddsområde, vars areal är cirka 6,1 hektar (bilaga 45), i Salo stad,

46) naturskyddsområdet vid bergsklipporna i Särkisalo, vars areal är cirka 10,8 hektar (bilaga 46), i Salo stad,

47) Vuorelanmäki naturskyddsområde, vars areal är cirka 36,8 hektar (bilaga 47), i Salo stad,

48) Metsämattila naturskyddsområde, vars areal är cirka 44,6 hektar (bilaga 48), i Somero stad,

49) Selinsuo naturskyddsområde, vars areal är cirka 5,2 hektar (bilaga 49), i Somero stad,

50) naturskyddsområdet i skogen i Somerniemi, vars areal är cirka 16,0 hektar (bilaga 50), i Somero stad,

51) Kolkanaukko naturskyddsområde, vars areal är cirka 99,5 hektar (bilaga 51), i Tövsala kommun,

52) Orikvuori naturskyddsområde, vars areal är cirka 42,1 hektar (bilaga 52), i Tövsala kommun,

53) Lintula naturskyddsområde, vars areal är cirka 3,1 hektar (bilaga 53), i Tarvasjoki kommun,

54) Friskalavikens naturskyddsområde, vars areal är cirka 1,1 hektar (bilaga 54), i Åbo stad,

55) Ahmasvesi naturskyddsområde, vars areal är cirka 1,6 hektar (bilaga 55), i Nystads stad,

56) Kulju naturskyddsområde, vars areal är cirka 87,9 hektar (bilaga 56), i Nystads stad,

57) Pitkäjärvi naturskyddsområde, vars areal är cirka 4,5 hektar (bilaga 57), i Nystads stad,

58) naturskyddsområdet vid mynningen av Sirppujoki, vars areal är cirka 22,0 hektar (bilaga 58), i Nystads stad,

59) naturskyddsområdet i Nystads hassellundar, vars areal är cirka 15,0 hektar (bilaga 59), i Nystads stad,

60) naturskyddsområdet i Nystads askskogar, vars areal är cirka 25,0 hektar (bilaga 60), i Nystads stad.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

De fridlysningsbestämmelser som ska tillämpas på naturskyddsområden som inrättats genom denna förordning finns i 17 a § i naturvårdslagen.

Följande åtgärder är tillåtna:

1) underhåll och iståndsättning av diken med tanke på torrläggningsbehoven inom områden utanför naturskyddsområdena,

2) placering av mindre konstruktioner som el- och datakommunikationsförbindelser eller väghållande förutsätter i omedelbar närhet av landsväg som gränsar till Kolkanaukko naturskyddsområdet,

3) undersökning av fasta fornlämningar i enlighet med lagen om fornminnen (295/1963).

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2014.

Jakt enligt de avtal om jaktarrende som gällde vid förordningens ikraftträdande kan oberoende av de frilysningsbestämmelser som avses i 3 § fortgå till och med den 31 januari 2015.

  Helsingfors den 13 mars 2014

Miljöminister
Ville Niinistö

Lagstiftningsråd
Heikki Korpelainen

Bilagor 1-60: MMf om inrättande av naturskyddsområden i landskapet Egentliga Finland

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.