209/2014

Utfärdat i Helsingfors den 13 mars 2014

Statsrådets beslut om sammanslagning av Kuopio stad och Maaninka kommun

Statsrådet har med stöd av 21 § 1 mom. i kommunstrukturlagen (1698/2009) och 5 § i språklagen (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Maaninka kommun upplöses och går samman med Kuopio stad.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning

Den nya Kuopio stad hör i fråga om den statliga regional- och lokalförvaltningen samt i fråga om den regionindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet till samma domkretsar och förvaltningsområden som nuvarande Kuopio stad.

Verkningar på språklig indelning

Den nya Kuopio stad är en finskspråkig kommun.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2015.

Tillkännagivande av beslutet

Beslut om ändring i kommunindelningen ska publiceras i Finlands författningssamling och sändas för kungörelse i den kommun som berörs av ändringen på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

Förbud mot ändringssökande

Enligt 55 § 1 mom. i kommunstrukturlagen får ändring inte sökas i ett beslut om sammanslagning av kommuner som statsrådet fattat på kommunernas gemensamma framställning.

  Helsingfors den 13 mars 2014

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Konsultativ tjänsteman
Anu Hernesmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.