206/2014

Utfärdad i Helsingfors den 13 mars 2014

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om inrikesministeriet (1056/2013) 3 § 3 mom. som följer:

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsindelningen och direkt underställda kanslichefen förvaltnings- och utvecklingsenheten, ministeriets enhet för juridiska frågor, en enhet för intern granskning, ministeriets informationsenhet, ministeriets enhet för internationella frågor och ett sekretariat för den inre säkerheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

  Helsingfors den 13 mars 2014

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Kanslichef
Päivi Nerg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.