156/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 27 februari 2014

Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Zambia om främjande och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Zambia om främjande och skydd för investeringar (1106/2006), sådan som paragrafen lyder i lag 349/2012:

1 §

Den i Helsingfors den 2 september 2005 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Zambias regering ingångna överenskommelsen om främjande och skydd för investeringar träder i kraft den 5 mars 2014 så som därom har överenskommits.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 21 november 2006 och av republikens president den 8 december 2006. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 3 februari 2014.

2 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen av den 8 december 2006 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Zambia om främjande och skydd för investeringar (1106/2006) träder i kraft den 5 mars 2014.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 5 mars 2014.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 21/2014)

  Helsingfors den 27 februari 2014

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Handelsråd
Kimmo Sinivuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.