151/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 februari 2014

Lag om ändring av 5 § i lagen om statens konstnärsstipendier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) 5 § som följer:

5 §

Genom förordning av statsrådet kan bestämmelser utfärdas om behörigheten att besluta om antalet stipendieår som utdelas inom konstens olika områden. Genom förordning kan bestämmelser utfärdas också om tidpunkten för sökande och beviljande av stipendier samt om när stipendieperioden börjar och hur den kan ändras samt om omfördelning av stipendier.

Genom förordning av statsrådet kan dessutom närmare bestämmelser utfärdas om pension beviljad före den 1 januari 2009 som betalas till dem som får konstnärsstipendium samt om vem och för vilka ändamål konstnärsstipendier kan beviljas.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.

RP 188/2013
KuUB 16/2013
RSv 3/2014

  Helsingfors den 28 februari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.