143/2014

Utfärdad i Helsingfors den 21 februari 2014

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 5 och 9 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom grundläggande yrkesutbildning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras 5 § 2 mom. 3 punkten och 9 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom grundläggande yrkesutbildning (4/2013) som följer:

5 §
Urvalskriterier

För sökande som har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen ges poäng på följande grunder:


3) påbyggnadsundervisning som omfattar minst 1100 timmar, minst 20 studieveckor lång utbildning som orienterar och förbereder för grundläggande yrkesutbildning, undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte för handikappade, utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning eller undervisning i huslig ekonomi som ordnas i annan form än som grundläggande yrkesutbildning, slutförd linje på ett läsår vid en folkhögskola eller utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning som omfattar minst 25 kurser,


9 §
Urvalspoäng för slutförda studier

En sökande som slutfört påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen som omfattar minst 1100 timmar, minst 20 studieveckor lång utbildning som orienterar och förbereder för grundläggande yrkesutbildning, undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte för handikappade, utbildning för invandrare vilken förbereder för grundläggande yrkesutbildning eller undervisning i huslig ekonomi som ordnas i annan form än som grundläggande yrkesutbildning, slutfört en linje på ett läsår vid en folkhögskola eller utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning som omfattar minst 25 kurser, ges sex urvalspoäng.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

  Helsingfors den 21 februari 2014

Undervisningsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Piritta Väinölä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.