141/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 februari 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (1216/2007) 5 § 2 mom., 11 § 1 mom., i bilaga I rubriken för punkt 2.1, fotnot (1) till punkt 2.1, rubriken för punkt 2.3, rubriken för punkt 10.1 och rubriken för punkt 10.2, i bilaga II rubriken för punkt 2.1, tabellen i punkt 2.2, rubriken för punkt 2.3 och rubriken för punkt 8.2 samt rubriken för bilaga VI, samt

fogas till 6 § ett nytt 2 mom., till punkt 2.2 i bilaga II en ny fotnot (1), till början av punkt 3 i bilaga III en ny punkt och en fotnot (1) till den samt till bilaga VI en ny punkt 4 som följer:

5 §
Speciella krav på sammansättningen av modersmjölksersättning

För modersmjölksersättning framställd av ko- eller getmjölksproteiner enligt punkt 2.1 i bilaga I med ett proteininnehåll mellan miniminivån och 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) skall modersmjölksersättningens lämplighet att särskilt användas som näring åt spädbarn visas genom ändamålsenliga studier utförda enligt allmänt erkända riktlinjer om hur sådana studier skall utformas och genomföras.

6 §
Speciella krav på sammansättningen av tillskottsnäring

För tillskottsnäring framställd av hydrolyserade proteiner enligt punkt 2.2 i bilaga I med ett proteininnehåll mellan miniminivån och 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) skall tillskottsnäringens lämplighet att särskilt användas som näring åt spädbarn visas genom ändamålsenliga studier utförda enligt allmänt erkända riktlinjer om hur sådana studier skall utformas och genomföras och tillskottsnäringen uppfylla de relevanta specifikationerna i bilaga VI.

11 §
Produktens benämning

De produkter som avses i denna förordning skall saluföras under benämningen modersmjölksersättning eller tillskottsnäring. Produkter framställda uteslutande av ko- eller getmjölksproteiner skall saluföras under benämningen mjölkbaserad modersmjölksersättning eller mjölkbaserad tillskottsnäring.Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2014. 

Kommissionens direktiv 2013/46/EU (32013L0230), EUT Nr L 230, 29.8.2013, s. 16-19

  Helsingfors den 19 februari 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Livsmedelsöverinspektör
Anna Lemström

Bilaga I


2.1 Modersmjölksersättning framställd av ko- eller getmjölksproteiner


(1) Modersmjölksersättning framställd av ko- eller getmjölksproteiner med ett proteininnehåll mellan miniminivån och 0,5 g/100kJ (2 g/100 kcal) skall uppfylla villkoren i 5 § 2 mom.


2.3 Modersmjölksersättning framställd av sojaproteinisolat eller sojaproteinisolat blandat med ko- eller getmjölksproteiner  10.1 Modersmjölksersättning framställd av ko- eller getmjölksproteiner eller hydrolyserade proteiner  10.2 Modersmjölksersättning framställd av sojaproteinisolat eller sojaproteinisolat blandat med ko- eller getmjölksproteiner


Bilaga II


2.1 Tillskottsnäring framställd av ko- eller getmjölksproteiner  2.2 Tillskottsnäring framställd av hydrolyserade proteiner

Lägst              Högst
0,45 g/100 kJ           0,8 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)          (3,5 g/100 kcal)

(1) Tillskottsnäring framställd av hydrolyserade proteiner med ett proteininnehåll mellan miniminivån och 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) skall uppfylla villkoren i 6 § 2 mom.


2.3 Tillskottsnäring framställd av sojaproteinisolat eller sojaproteinisolat blandat med ko- eller getmjölksproteiner  8.1 Tillskottsnäring framställd av ko- eller getmjölksproteiner eller hydrolyserade proteiner  8.2 Tillskottsnäring framställd av sojaproteinisolat eller sojaproteinisolat blandat med ko- eller getmjölksproteiner


Bilaga III

3. Aminosyror och andra kväveföreningar

L-arginin och dess hydroklorid (1)


(1) L-arginin och dess hydroklorid används endast vid framställning av modersmjölksersättning som avses i 5 § 3 punkten och tillskottsnäring som avses i 6 § 2 punkten.

Bilaga VI

Specifikation för proteininnehållet, proteinkällan och beredningen av protein som används vid framställning av modersmjölksersättning och tillskottsnäring med ett proteininnehåll lägre än 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) och framställd av hydrolyserat vassleprotein från komjölksprotein


4. Proteinkvalitet

Essentiella och konditionellt essentiella aminosyror i bröstmjölk, uttryckt i mg per 100 kJ och 100 kcal, är följande:

Per 100 kJ Per 100 kcal
 Arginin 16  69
 Cystin  6  24
 Histidin 11  45
 Isoleucin 17  72
 Leucin 37 156
 Lysin 29 122
 Metionin  7  29
 Fenylalanin 15  62
 Treonin 19  80
 Tryptofan  7  30
 Tyrosin 14  59
 Valin 19  80

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.