53/2014

Utfärdad i Helsingfors den 23 januari 2014

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) en ny 10 b § som följer:

10 b §
Behörighet för lärare inom utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning

För lärare inom utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande modersmål för gymnasieutbildning gäller samma behörighetsvillkor som inom gymnasieutbildningen. En lärare är dock behörig att ge ämnesundervisning inom utbildning som förbereder för gymnasieutbildning, om han eller hon är behörig att undervisa i ämnet i fråga eller i minst ett av de ämnen som ingår i ämnesgruppen.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

  Helsingfors den 23 januari 2014

Undervisningsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Anne-Marie Brisson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.