37/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2014

Lag om ändring av 3 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) 3 § 1 mom. 4 och 5 punkten som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


4) lokal aktionsgrupp en i 16 § i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014) avsedd lokal aktionsgrupp som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet,

5) lokal utvecklingsstrategi en i 6 § i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden avsedd godkänd lokal utvecklingsstrategi för landsbygden som genomförs inom en lokal aktionsgrupps område,Denna lag träder i kraft den 22 januari 2014.

RP 142/2013
JsUB 22/2013
RSv 209/2013

  Helsingfors den 17 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.