26/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2014

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Förenade Arabemiraten om luftfart

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Dubai den 22 juli 2013 mellan Republiken Finlands regering och Förenade Arabemiratens regering ingångna avtalet om luftfart gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Med den civila luftfartsmyndighet som avses i artikel 1.1 i avtalet avses Trafiksäkerhetsverket.

3 §

Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalet och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 189/2013
KoUB 19/2013
RSv 161/2013

  Helsingfors den 17 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.