24/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2014

Lag om ändring av 10 § i lagen om Folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 10 § som följer:

10 §
Central- och lokalförvaltning

Folkpensionsanstaltens centralförvaltning kan vara indelad i avdelningar och andra verksamhetsenheter.

Folkpensionsanstaltens lokalförvaltning består av försäkringsdistrikt. Försäkringsdistrikten bestäms av Folkpensionsanstalten sedan den hört kommunstyrelserna i fråga. I varje försäkringsdistrikt har Folkpensionsanstalten en eller flera byråer. Anstalten kan dessutom ha andra enheter inom lokalförvaltningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 184/2013
ShUB 27/2013
RSv 185/2013

  Helsingfors den 17 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.