16/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2014

Lag om ändring av lagen om statsrådet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om statsrådet (175/2003) en ny 9 a § som följer:

9 a §
Regeringens årsberättelse

Statsrådet ska lämna regeringens årsberättelse, som gäller regeringens verksamhet och skötseln av statsfinanserna, till riksdagen varje kalenderår.

Bestämmelser om regeringens årsberättelse finns dessutom i lagen om statsbudgeten (423/1988).


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2014.

RP 62/2013
GrUB 5/2013
RSv 211/2013

  Helsingfors den 17 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Statsminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.