1292/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av 9 och 12 § i barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnskyddslagen (417/2007) 9 § och rubriken för 12 § som följer:

9 §
Elev- och studerandevård

Bestämmelser om rätten till elev- och studerandevård för eleverna inom den förskoleundervisning och grundläggande utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och den utbildning som avses i gymnasielagen (629/1998) och lagen om yrkesutbildning (630/1998) finns i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013).

12 §
Välfärdsplan för barn och unga


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014. 

RP 67/2013
KuUB 14/2013
RSv 218/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.