1284/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Finansministeriets förordning om de stater som avses i 2 § 5 mom. i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 5 mom. i lagen av den 16 december 1994 om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994), sådant det lyder i lag 680/2008:

1 §

De stater som avses i 2 § 5 mom. i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994) är Barbados, Bosnien och Hercegovina, Förenade Arabemiraten, Georgien, Kazakstan, Makedonien, Malaysia, Moldavien, Montenegro, Serbien, Singapore, Schweiz, Uzbekistan, Uruguay och Tadzjikistan.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning om de stater som avses i 2 § 5 mom. i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1157/2011).

Denna förordning tillämpas första gången vid beskattningen för år 2014.

  Helsingfors den 30 december 2013

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Överinspektör
Minna Upola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.