1278/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (1732/2009) 5 §, sådan den lyder i förordning 1029/2012, som följer:

5 §
Grundpriser år 2014

De grundpriser per invånare som avser i 6, 13, 14 och 22—25 § i lagen om statsandel för kommunal basservice är 2014 följande:

Grundpris Euro
Grundpriset för den allmänna delen 33,55
Grundpriser inom socialvården
1. 0—6-åringar 7 316,69
2. 7—64-åringar 342,09
3. 65—74-åringar 1 016,79
4. 75—84-åringar 6 074,12
5. 85-åringar och äldre 16 670,53
Grundpriset för arbetslöshetskoefficienten 59,01
Grundpriset för antalet arbetslösa 647,07
Grundpriset för barnskyddet 49,72
Grundpriset i fråga om funktionshindrade 17,59
Grundpriser inom hälsooch sjukvården
1. 0—6-åringar 940,05
2. 7—64-åringar 1 018,36
3. 65—74-åringar 2 398,41
4. 75—84-åringar 4 622,50
5. 85-åringar och äldre 8 019,40
Grundpriset för sjukfrekvensen 437,69
Grundpriset för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 7 633,52
Grundpriset för allmänna bibliotek 63,12
Grundpriset för grundläggande konstundervisning 1,40
Grundpriset för allmän kulturverksamhet 3,50

Denna förordning trädet i kraft den 1 januari 2014.

Förordningen tillämpas när statsandelen för kommunal basservice bestäms för 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 30 december 2013

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Arto Luhtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.