1251/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om upphävande av 10 e § 4 mom. i inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) 10 e § 4 mom., sådant det lyder i lag 790/2012.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 105/2013
RP 181/2013
FiUB 22/2013
RSv 148/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.