1247/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om temporär ändring av lagen om Skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) temporärt en ny 2 a § som följer:

2 a §
Identifieringstjänst

Skatteförvaltningen har till uppgift att tillhandahålla en elektronisk identifieringstjänst, som gör det möjligt för myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag att vid skötseln av det offentliga uppdraget identifiera organisationer och deras företrädare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller till och med den 31 december 2016.

RP 105/2013
RP 181/2013
FiUB 22/2013
RSv 148/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.