1244/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av 2 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) 2 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 53/2011, som följer:

2 §
Utbildning som berättigar till stöd för skolresor

Berättigad till stöd för skolresor är en studerande som är bosatt i Finland och som bedriver heltidsstudier i Finland

1) inom gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (629/1998) eller inom utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning,Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

RP 116/2013
RP 197/2013
KuUB 11/2013
RSv 189/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Utvecklingsminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.