1241/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013—2015

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013—2015 (992/2012) lagens rubrik, 1 § samt 7 § 1 och 2 mom., som följer:

Lag

om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013 och 2014

1 §
Tillämpningsområde

Aktiebolag och andelslag har rätt att under skatteåren 2013 och 2014 från sin inkomst av näringsverksamhet göra ett tilläggsavdrag som baserar sig på de till sina arbetstagare utbetalda löner för forsknings- och utvecklingsverksamhet, enligt vad som föreskrivs i denna lag.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2014.

Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2013 och 2014.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 185/2013
FiUB 32/2013
RSv 221/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.