1195/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om upphävande av 2 § 3 mom. i livsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 2 § 3 mom. i livsmedelslagen (23/2006).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 145/2013
JsUB 21/2013
RSv 204/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.