1179/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av 38 § i biobankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i biobankslagen (688/2012) 38 § som följer:

38 §
Handräckning

Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polislagen (872/2011).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 16/2013
FvUB 20/2013
RSv 207/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.