1150/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av 23 a och 43 § i tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i tullagen (1466/1994) 43 § 4 mom., sådant det lyder i lag 879/2011, och

ändras lagens 23 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 961/2012, som följer:

23 a §

För utförande och registrering av undersökningar och handräckningsuppdrag får följande uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt förundersökningslagen (805/2011), i samband med Tullens åtgärder eller vid utförandet av ett handräckningsuppdrag eller i samband med tillämpning av tvångsmedelslagen registreras i det undersöknings- och handräckningssystem som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden enligt följande:

1) uppgifter om personer som misstänks för brott samt uppgifter om personer som gjort anmälan, uppträder som vittnen eller målsägande eller som har något annat samband med anmälan,

2) uppgifter om rubriceringar i brottsanmälningar och övriga anmälningar, tvångsmedel, Tullens åtgärder samt olika faser i förundersökningen,

3) uppgifter om andra behövliga beskrivningar, omständigheter och specificeringar som hänför sig till Tullens uppgifter eller åtgärder eller till en händelse.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 14/2013
LaUB 17/2013
RSv 203/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.