1113/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för att inhämta dikningsplan

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 kap. 39 § 2 mom. i vattenlagen (587/2011):

1 §

Att inhämta en dikningsplan och komplettera den plan som sökanden eller någon annan nyttohavare lagt fram enligt 5 kap. 39 § 2 mom. i vattenlagen (587/2011)  är prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder och avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 20 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
JARI KOSKINEN

Äldre regeringssekreterare
Pekka Kemppainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.