1084/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010) 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1318/2011,

ändras 1 § 3 mom. 4 punkten, 2 § 1 mom. 3 punkten och punktskattetabell 2 i bilagan, av dem punktskattetabell 2 i bilagan sådan den lyder i lag 1318/2011, och

fogas till 1 § 3 mom. nya 5 och 6 punkter samt till 2 § 1 mom. en ny 4 punkt som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte på följande produkter:


4) bantningspreparat som uppfyller de krav på sammansättning som föreskrivs i handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat (904/1997) samt synnerligen energifattiga livsmedel för särskilda näringsändamål avsedda för viktkontroll,

5) kosttillskott som uppfyller de krav som föreskrivs med stöd av livsmedelslagen (23/2006),

6) läkemedelspreparat som avses i 4 § i läkemedelslagen (395/1987).


2 §
Definitioner

I denna lag avses med


3) läskedrycker de produkter som avses i punktskattetabell 2 i bilagan,

4) sockerfria produkter som nämns i punktskattetabell 2 i bilagan och som innehåller monosackarider och disackarider, dock inte polyoler, högst 0,5 gram per 100 gram eller 100 milliliter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 109/2013
FiUB 23/2013
ShUU 14/2013
RSv 149/2013

  Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Bilaga

PUNKTSKATTETABELL 2
Tulltariffnummer Produkt Produktgrupp Skattebelopp
2009 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent)    1 22,0 cent/l
-  sockerfria 1A 11,0 cent/l
ur 2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
— produkter, icke alkoholhaltiga eller med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, lämpliga att användas för framställning av läskedrycker:
— —dryckesingredienser i fast form    2 1,4 €/kg
-  sockerfria 2A 95 cent/kg
— — andra    3 22,0 cent/l
-  sockerfria 3A 11,0 cent/l
2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö 4A 11,0 cent/l
2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent)    5 22,0 cent/l
-  sockerfria 5A 11,0 cent/l
ur 2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009 (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
— med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent    6 22,0 cent/l
-  sockerfria 6A 11,0 cent/l
ur 2205 Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
— med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent    7 22,0 cent/l
-  sockerfria 7A 11,0 cent/l
ur 2206 Andra jästa drycker t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
— med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, med undantag av blandningar av öl och alkoholfria drycker    8 22,0 cent/l
-  sockerfria 8A 11,0 cent/l
ur 2208 Odenaturerad etylalkohol (etanol) med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
— drycker med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent:
— — kolsyrade    9 22,0 cent/l
-  sockerfria 9A 11,0 cent/l
– – andra    10 22,0 cent/l
-  sockerfria 10A 11,0 cent/l
ur 3302 Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:
— av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker:
— — av sådana slag som används vid tillverkning av drycker, med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent    11 22,0 cent/l
-  sockerfria 11A 11,0 cent/l
ur 3824 Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
— mineralsaltlösningar lämpliga för tillverkning av drycker   12 22,0 cent/l
-  sockerfria 12A 11,0 cent/l

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.