1073/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om rundradioskatt (484/2012) 2 § 1 och 2 mom. som följer:

2 §
Rundradioskatt för personer

Den som är allmänt skattskyldig i Finland enligt inkomstskattelagen (1535/1992) och som senast under skatteåret har fyllt 18 år ska betala en rundradioskatt på 0,68 procent av summan av nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten för skatteåret enligt inkomstskattelagen eller av summan av en högre arbetsinkomst som fastställts enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Rundradioskatten ska dock inte överstiga 143 euro.

Om den skatt som beräknats enligt 1 mom. understiger 51 euro, debiteras den inte.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2014.

RP 106/2013
FiUB 28/2013
RSv 168/2013

  Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.