1071/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ändring av semesterlagen för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i semesterlagen för sjömän (433/1984) 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1025/2011, samt

ändras 16 § 1 mom. som följer:

16 §
Resor för semester

En arbetstagare som är berättigad till semester har rätt till fri resa, med fritt uppehälle under resan, till den ort i vars hamn semestern enligt 7 § 1 mom. ska ges samt till returresa till fartyget efter semesterns slut. Resorna ordnas av arbetsgivaren.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 146/2013
AjUB 9/2013
RSv 180/2013

  Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.