1070/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om upphävande av 19 b § i sjöarbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 19 b § i sjöarbetstidslagen (296/1976), sådan paragrafen lyder i lagarna 969/2008 och 1026/2011.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 146/2013
AjUB 9/2013
RSv 180/2013

  Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.