980/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen (911/2011) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och gäller till och med den 30 juni 2016.

Denna lag tillämpas på de kostnader som uppkommit mellan den 1 augusti 2011 och den 31 juli 2015 av primärvården för de studerande som deltagit i försöket med en modell för hur studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande ska organiseras.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 132/2013
ShUB 13/2013
RSv 113/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.